هر شهر که فضای سبز بهتری داشته باشد زنده تر است.
درخواست ها

 

اطلاعات پارک های سطح شهر

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

آمار پارکهای و میادین و فضای سبز متفرقه مناطق ششگانه و سازمان پارکها و فضای سبز

  شهرداری کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان پارکها و فضای سبز سال 1392

 

آمار پارکهای سطح منطقه 1 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

140000

شرق بلوار شهید بهشتی مقابل پالایشگاه

شاهد

1

26000

حاشیه شرق کمربندی غربی (الهیه به ودود)

سروناز

2

50020

حاشیه شرق کمربندی غربی( ودود به بنشن)

چنار

3

9850

حاشیه شرق کمربندی غربی ( مقابل امور آب)

بهار

4

26155

حاشیه شرق کمربندی غربی (اجاقی به الهیه)

گلسار

5

10395

حاشیه شرق کمربندی غربی ( ارشاد به اجاقی)

گلشن

6

2812

30 متری دوم مقابل تعزیرات

درخشش

7

3200

30 متری دوم (تقاطع آل آقا)

درخشان

8

5800

تقاطع نوبهار

نوبهار

9

11700

جنب پل قره سو (مجاور پالایشگاه)

قره سو(شفق) و مثلثی روبه رو

10

8200

غرب بلوار شهید بهشتی جنب بسیج

زیبا

11

5700

بلوار گلریزان مقابل پمپ بنزین

گلریزان

12

12100

شرق میدان امام حسین

ساحل

13

4820

تقاطع 30 متری سوم و بهزیستی

پرنیان

14

1320

کوچه حد واسط سیستانی و 30 متری سوم

بهزیستی 2 (مهر)

15

3024

شرق بلوار 45 متری دوم

باران

16

2025

غرب بلوار وحدت

وحدت (پونه)

17

1500

ابتدای بلوار نوبهار مقابل مسکن و شهرسازی

طراوت

18

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 1 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

2500

تقاطع سنگر

دریا

19

600

بلوار گلریزان کوی شهید ویسی

شهید ویسی (جوانه)

20

821

45 متری اول کوچه محمد ثریا

حافظیه 1 (سرو)

21

958

45 متری دوم پشت مسجد محمد رسول ا...

حافظیه 2 (خورشید)

22

1725

غرب بلوار رنجبر

نسترن

23

2717

بلوار آل آقا خیابان فجر پشت مرکز مخابرات بعثت

چکاوک

24

2625

ضلع غربی دانشگاه آزاد باغ نی

دانشجو

25

1700

حافظیه 45 متری مسجد کوچه بیات

افرا

26

2015

حاشیه شرق کمربندی غربی (مقابل امور آب)

رز

27

 

 

 

 

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 1 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

5/787

22 بهمن

نوبهار

1

5/2362

22 بهمن

نوبهار

2

6800

22 بهمن

نوبهار

3

4200

22 بهمن

نوبهار

4

6750

22 بهمن

30 متری اول

5

12288

22 بهمن

ظفر

6

1110

حافظیه

غیرتمند

7

3250

حافظیه

غیرتمند

8

480

حافظیه

غیرتمند

9

20000

22 بهمن

شهید بهشتی

10

3600

22 بهمن

مصطفی امامی

11

6200

22 بهمن

آل آقا

12

1300

22 بهمن

اجاقی

13

6156

22 بهمن

30متری دوم

14

6320

22 بهمن

گلریزان

15

880

22 بهمن

گلسرخ

16

400

22 بهمن

ویلا

17

990

22 بهمن

ارشاد

18

آمار بلوارها سطح منطقه 1 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

8600

جانبازان

کمربندی غربی

19

20000

حافظیه

بزرگراه امام

20

4300

حافظیه

کشاورزی

21

1300

22 بهمن

وحدت

22

6600

چقامیرزا

زن

23

1035

22 بهمن

17 شهریور

24

1200

بهزیستی

بهزیستی

25

280

22 بهمن

نسترن

26

5/1062

22 بهمن

30 متری سوم

27

550

22 بهمن

کلانتری

28

2400

22 بهمن

سیستانی

29

900

22 بهمن

بازیافت

30

2900

حافظیه

45 متری اول

31

3700

حافظیه

45 متری دوم

32

1170

فرمانداری

فرمانداری

33

450

فرمانداری

سینما

34

 

آمار بلوارها سطح منطقه 1 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

1500

حافظیه

چقاگلان

35

1300

22 بهمن

بن بست کرمی

36

5/1053

صد دستگاه

صد دستگاه

37

1200

22 بهمن

سنگر به الهیه

38

 

 

آمار لچکی و حاشیه فضای سبز منطقه 1شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی

ردیف

5000

منطقه یک شهرداری

لچکی و حاشیه فضای سبز

1

 

 

باغ راه منطقه 1

مساحت

نام باغ راه آدرس

ردیف

000/100

حاشیه کمربندی شرقی

1

000/22

جنب تقاطع الهیه

2

 

 

 

آمار میادین سطح منطقه 1

مساحت کل میدان

نام میادین

ردیف

1600

مرکزی

1

3720

سپاه

2

400

بروجردی

3

345

گلایول(برق)

4

130

17 شهریور

5

170

فرمانداری

6

500

بهزیستی

7

400

صد دستگاه

8

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 2 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

28900

در ضلع جنوب غربی مبدان ایثار واقع شده در حد فاصل میدان ایثار تا حوالی سه راه کمربندی

جلالیه

1

125000

خیابان ناصری

شیرین

2

32250

فرهنگیان فاز 1

معلم

3

9000

میدان آزادی ترمینال شماره 2

مصلی

4

17800

خیابان سیروس     

کوثر

5

53600

کمربندی غربی پشت شهرداری منطقه 2

سرداران

6

30250

حاشیه کمربندی غربی-فرهنگیان

زنبق

7

9200

کمربندی غربی بالاتر از چهارراه ده مجنون

رفتگر

8

12750

کمربندی غربی پشت اداره منابع طبیعی

منابع طبیعی

9

10000

شهرک امام

امام ره

10

8500

انتهای بلوار دولت آباد

نیلوفر

11

2663

فرهنگیان فاز 1

هدایت خانی

12

1050

خیابان ناسیونال نرسیده به چهارراه امیر کبیر

بهاران

13

35550

بلوار مطاعی

ترنج

14

650

چهارراه وکیل آقا

سالمندان

15

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 2 شهرداری

 

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

 

2280

دولت آباد

عقیق

16

 

1400

دولت آباد

بنفشه

17

 

4500

دولت آباد

امید

18

 

2150

فرهنگیان فاز 1 بلوار شهید فهمیده

ترنم

19

 

1350

فرهنگیان فاز 1 بلوار شهید فهمیده

گل برگ

20

 

800

دولت آباد

شمیم

21

 

550

دولت آباد

میخک

22

 

770

دولت آباد بلوار امام

گلایول

23

 

1300

دولت آباد

نرگس

24

 

2500

دولت آباد شهرک اسلامیه

محلی اسلامیه

25

 

5550

دولت آباد

خرم

26

 

         

 

 

 

 

 

 

آمار بلوارهای سطح منطقه 2 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوارها

ردیف

11880

دولت اباد

اصلی دولت اباد

1

3631

دولت اباد

مسکن مهر

2

4020

دولت اباد

پرسی گاز

3

1476

دولت اباد

40 متری

4

2980

شهرک امام

امام خمینی

5

4922

دولت اباد

45 متری دوم

6

1000

شهرک امام

شهرک امام

7

1290

دولت اباد

مکانیک ها

8

1200

کمربندی غربی

تاکسی رانی

9

2700

کمربندی غربی

پزشکی

10

3360

فرهنگیان

مطائی

11

1550

ناسیونال

میر عماد

12

2400

فرهنگیان

امیرکبیر

13

4000

فرهنگیان

شهید فهمیده

14

3800

فرهنگیان

فرهنگیان

15

 

آمار بلوارهای سطح منطقه 2 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوارها

ردیف

1600

گلستان

بلوار ارشاد

16

4600

فرهنگیان

بلوار مصطفی امامی

17

2535

فرهنگیان

بلوار شهید بهشتی

18

590

آزادی به ارشاد

بلوار 17 شهریور

19

1400

آزادی به پمپ گازئیل

بلوار کارگر

20

2185

پمپ گازئیل به سنجابی

بلوار عشایر

21

3000

خیابان اربابی

اربابی

22

3200

خیابان شهید رجایی

دهمجنون

23

2000

خیابان مطهری غربی

مطهری

24

3360

خیابان سیروس

45متری سیروس

25

1156

خیابان کوهساری

کوهساری

26

11300

کمربندی غربی

کمربندی غربی

27

300

فرهنگیان به ازادی

سیده فاطمیه

28

1500

خیابان افشار طوس

افشار طوس

29

460

جوانشیر

تپه گبری

30

430

مسیر نفت

حکیم نظامی

31

515

خیابان نقلیه

نقلیه

32

430

بلوار 17 شهریور

17 شهریور

33

 

آمار لچکی و حاشیه فضای سبز منطقه 2

مساحت

آدرس

نام لچکی

ردیف

700

چهارراه وکیل اقا

لچکی و حاشیه فضای سبز

1

250

شهید بهشتی ابتدای 17 شهریور

لچکی و حاشیه فضای سبز

2

150

میدان ازادی زیر پل روگذر

لچکی و حاشیه فضای سبز

3

270

درب مجتمع عقیق خیابان مطاعی

لچکی و حاشیه فضای سبز

4

300

انتهای بلوار ارشاد

لچکی و حاشیه فضای سبز

5

900

خیابان عشایر مقابل شهرداری

لچکی و حاشیه فضای سبز

6

1200

خیابان مطاعی پشت اداره

لچکی و حاشیه فضای سبز

7

 

آمار فضای سبز پارک جنگلی منطقه 2

مساحت

آدرس

نام درختکاری

ردیف

400

خیابان علاف ها (ده مجنون)

درختکاری

1

1200

کمربندی غربی خیابان 56 متری علوم پزشکی

درختکاری

2

300

خیابان ارشاد نرسیده به تقاطع ارشاد

درختکاری

3

400

خیابان ناسیونال

درختکاری

4

1800

خیابان دولت اباد مقابل مسجد محمد مصطفی

درختکاری

5

1600

دولت اباد سه راه شرکت

درختکاری

6

1800

ورودی شهرک جلالیه

درختکاری

7

 

آمار  باغ راه منطقه 2

مساحت

آدرس

نام باغ راه

ردیف

11500

کمربندی غربی

کمربندی غربی( ده مجنون)

1

12500

کمربندی غربی

کمربندی غربی بالاتر از چهارراه دیزل اباد

2

1600

کمربندی غربی

کمربندی غربی جنب پارک رفتگر

3

11000

کمربندی غربی

کمربندی غربی حاشیه پل ایثار

4

 

پارکهای جدید الحداث منطقه 2

مساحت

آدرس

نام پارک

ردیف

4500

کمربندی غربی

منابع طبیعی فاز 2

1

14000

کمربندی غربی

سرداران فاز 1

2

 

آمار میادین سطح منطقه 2 شهرداری

مساحت

آدرس

نام میادین

ردیف

254

شهرک  امام

میدان امام

1

15000

کمربندی غربی

میدان ایثار

2

366

بلوار مطاعی

میدان مطاعی

3

3900

میدان جوانشیر

میدان جوانشیر

4

 

آمار پارکهای سطح منطقه 3 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

28742

خیابان جعفر آباد ابوذر

ابوذر

1

3180

حد جنوبی مزار شهدا

پردیس

2

14220

خیابان برق یا جگرفروشها

سید صالح

3

35500

شیب  شرقی تپه فتحعلی خان  مابین محلات کوچه ثبت جمعخانه- جعفرآباد

بعثت

4

12000

خیابان باریکه پایین تر از راهنمایی و رانندگی

بسیج(خیابان راهنمایی و رانندگی)

5

9865

بلوار کیهانشهر

بسیج (شهرک بسیج)

6

2680

کیهانشهر

صدف

7

25500

بلوار ارتش باریکه

پامچال1

8

21000

بلوار ارتش باریکه

پامچال 2

9

3221

آریاشهر نرسیده به بیمارستان بیستون

سعادت

10

16000

میدان شهدا ضلع جنوبی

شهدا

11

4680

شهرک رسالت

نورالمهدی

12

4500

انتهای شهرک ارتش

نسترن

13

640

انتهای شهرک رسالت

شادی

14

8500

بزرگراه امام میدان شهدا

لاله

15

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 3 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

4860

بزرگراه

رفیوژ وسط بزرگراه

1

12850

کیهانشهر

بلوار کیهانشهر

2

2860

خیابان سیدجمال الدین اسدابادی

خیابان سیدجمال الدین اسدابادی

3

3680

خیابان 45 متری ارتش

خیابان 45 متری ارتش

4

1480

45 متری مطهری شرقی

45 متری مطهری شرقی

5

2240

شهید بنت الهدی صدر

شهید بنت الهدی صدر

6

2280

رفیوژوسط خیابان راهنمایی و رانندگی تا انتهای باریکه

رفیوژوسط خیابان راهنمایی و رانندگی تا انتهای باریکه

7

2460

خیابان شهید رحمان پور

خیابان شهید رحمان پور

8

1420

خیابان غدیر

خیابان غدیر

9

7490

خیابان اسلامی جعفراباد

خیابان اسلامی جعفراباد

10

1680

رفیوژوسط ملت جعفراباد

رفیوژوسط ملت جعفراباد

11

1280

خیابان شریعتی جعفراباد

خیابان شریعتی جعفراباد

12

1380

خیابان شهید واحدی جعفراباد

خیابان شهید واحدی جعفراباد

13

5780

بلوار شیخ فاضل تونی

بلوار شیخ فاضل تونی

14

1440

خیابان اصلی شهرک بسیج

خیابان اصلی شهرک بسیج

15

 

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 3 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

1280

خیابان جگر فروشها

خیابان جگر فروشها

16

4650

خیابان دو طرف میدان شهید جمشید منصوری

خیابان دو طرف میدان شهید جمشید منصوری

17

680

خیابان پشت مسجد رشیدی

خیابان پشت مسجد رشیدی

18

48970

محوطه شهرداری مرکزی

محوطه شهرداری مرکزی

19

8000

رفیوز وسط خیابان 45 متری شهرک رسالت

رفیوز وسط خیابان 45 متری شهرک رسالت

20

 

آمار لچکی و حاشیه فضای سبز سطح منطقه 3 شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی ها

ردیف

980

فضای سبز انتهای کوچه ثبت

لچکی و حاشیه فضای سبز

1

975

مثلثی ورودی خیابان ابوذر شاطراباد

لچکی و حاشیه فضای سبز

2

840

مثلثی ورودی شهرک سجادیه

لچکی و حاشیه فضای سبز

3

380

اصلاح هندسی درب بیمارستان بیستون

لچکی و حاشیه فضای سبز

4

140

اصلاح هندسی درب ورودی شهرک بسیج

لچکی و حاشیه فضای سبز

5

220

مثلثی ورودی خیابان محمد باقر صدر

لچکی و حاشیه فضای سبز

6

2280

اطراف میدان شیخ فاضل تونی

لچکی و حاشیه فضای سبز

7

2795

ضلع شمال شرقی میدان شهدا

لچکی و حاشیه فضای سبز

8

465

چهارراه مدرس

لچکی و حاشیه فضای سبز

9

1870

محوطه اطراف سبزه میدان

لچکی و حاشیه فضای سبز

10

 

آمار لچکی و حاشیه فضای سبز سطح منطقه 3 شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی ها

ردیف

3890

محوطه اداره غله

لچکی و حاشیه فضای سبز

11

3765

محوطه بیمارستان بیستون

لچکی و حاشیه فضای سبز

12

1240

محوطه اداره دادگستری قدیم

لچکی و حاشیه فضای سبز

13

980

آبنما هم سطح چهارراه بسیج

لچکی و حاشیه فضای سبز

14

 

 

 

آمار پارکهای در جدیدالحداث منطقه 3

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

44000

حد جنوب غربی میدان شهدا

درحال احداث(بزرگراه امام)

1

8900

45متری رسالت

درحال احداث(45متری رسالت)

2

 

آمار باغ راه منطقه 3

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

18000

از میدان شهدا تا جایگاه سی ان جی ضلع شرقی

باغ راه فاز 2

1

 

 

 

 

آمار میادین سطح منطقه 3

مساحت کل میدان

نام میادین

ردیف

23965

آزادی و رفیوژهای اطراف آن

1

7280

شهداو گوشواره های اطراف ان

2

320

غدیر

3

517

نواب صفوی

4

1195

شیخ فاضل تونی

5

695

شهید جمشید منصوری

6

1430

جلیلی و مثلثی های آن

7

480

ارتش

8

4000

                                                با مثلثی گلها

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 4 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

6670

خیابان خیام-کوچه شهدا

کودک

1

12000

انتهای خیابان شهید جعفری

آزادگان

2

3750

مقابل پارک آزادگان

جنب نمازخانه آزادگان

3

7480

خیابان نقلیه مقابل حوزه نظام وظیفه

گلزار

4

3450

خیابان شهید جعفری بلوار باغچه بان

باغچه بان

5

3350

ابتدای شهرک ژاندارمری جنب کلانتری آزادگان

غدیر خم

6

9200

انتهای خیابان بهار

بهارستان

7

1600

خیابان دلگشا- ابتدای شهرک صادقیه

صادقیه

8

1880

خیابان شریعتی کوچه زارع

زارع

9

720

ابتدای شهرک ژاندارمری مقابل کلانتری آزادگان

دانشجو

10

12200

ضلع غربی میدان آزادگان

شهر

11

27100

خیابان شهید اشرفی اصفهانی مقابل پمپ بنزین

لاله

12

26000

شهرک پردیس

پردیسان

13

25000

بلوار کمربندی غربی

ارغوان

14

13000

بلوار کمربندی غربی

چمن

15

4500

شهرک صادقیه

پارک جدید صادقیه

16

700

ضلع جنوبی کلانتری آزادگان

پارک محله ای ابتدای شهرک ژاندارمری

17

 

آمار بلوارها سطح منطقه 4 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

2000

کسری

کسری

1

200

باغچه بان

باغچه بان

2

1000

کسری

سجاد

3

1800

جنب نمازخانه آزادگان به سمت ترمینال

راه کربلا

4

700

کنار پارک شیرین

مخابرات

5

2800

نقلیه

نقلیه

6

1350

ژاندارمری

ژاندارمری

7

750

زیباشهر

شهید نجفی

8

5760

سراب قنبر

سراب قنبر

9

210

سراب قنبر

حاج محمد تقی

10

700

پردیس

پردیس 4 عدد

11

12000

از میدان ازادگان تا ترمینال

مهتاب

12

1600

زیباشهر

زیبا شهر

13

 

آمار پارکهای جدید الحداث منطقه 4

مساحت

آدرس

نام پارک

ردیف

حدود 15000

ضلع شمال غربی میدان آزادگان ابتدای شهرک صدرا

پارک در حال احداث شهرک صدرا

1

 

 

 

آمار لچکی و حاشیه فضای سبز منطقه 4

مساحت

آدرس

نام لچکی

ردیف

28000

کمربندی غربی

منطقه 4 مجموع 9 تا مثلثی

1

 

آمار پارک های جنگلی و درختکاری منطقه 4 شهرداری

 

مساحت

آدرس

نام فضای سبز

ردیف

620000

کمربندی غربی

پارک جنگلی ارغوان

1

40000

ابتدای شهرک ژاندارمری ضلع غربی

درختکاریهای ژاندارمری

2

100000

انتهای شهرک متخصصین

درختکاریهای تپه متخصصین

3

 

آمار باغ راه منطقه 4

مساحت

آدرس

نام فضای سبز

ردیف

8000

کمربندی غربی از بیمارستان سینا به طرف ترمینال

باغ راه غربی و شرقی کمربندی غربی

1

 

 

 

 

آمار میادین سطح منطقه 4 شهرداری

مساحت

نام میادین

ردیف

5024

فردوسی

1

42000

آزادگان و مثلثی های اطراف

2

6900

جمهوری اسلامی

3

450

انقلاب اسلامی

4

380

آیت اله کاشانی

5

405

فاطمیه

6

2800

لشگر

7

2820

پردیس

8

200

دانشگاه آزاد

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 5 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

9800

بلوار طاقبستان ابتدای فرهنگیان فاز 2

فدک

1

6000

بلوار طاقبستان جنب فروشگاه رفاه

باران

2

23400

کارمندان ایستگاه 3

ملت

3

9400

بلوار طاقبستان خیابان دوم کارمندان

کارمندان

4

19271

بلوار دانشگاه رازی

چم بشیر فاز یک

5

26348

بلوار دانشگاه رازی

چم بشیر فاز دو

6

2666

کارمندان ایستگاه 7

آزادگان

7

30000

بلوار ظفر ایستگاه 2

ظفر

8

4817

خیابان جهاد

جهاد

9

23700

جنب پل ولایت (استانداری)

15خرداد

10

6156

فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 3

کوثر

11

1922

بلوار طاقبستان

چقاکبود

12

55479

بلوار فرودگاه

بلوارفرودگاه ازمیدان امام پل ولایت سمت راست (ضلع شمالی)

13

15685

بلوار فرودگاه

بلوارفرودگاه ازمیدان امام پل ولایت سمت چپ(ضلع جنوبی)

14

7200

جنب فرودگاه

ورودی فرودگاه

15

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 5 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

11762

استانداری

پارک درب استانداری

16

2160

نمازخانه فرودگاه

پارک درب نمازخانه

17

2900

نمازخانه فرودگاه

پارک فضای سبز درب نمازخانه

18

1675

منطقه 5

پارک اقاقیا

19

1905

هتل پارسیان

پارک ولایت جنب هتل پارسیان

20

 

آمار پارک های جدید الحداث منطقه 5

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

26377

ابتدای شهرک نصر تا انتهای شهرک پرواز

هوانیروز (کاج)

1

5358

بلوار صیاد شیرازی نرسیده به میدان نیایش

شهرک شهرداری

2

2465

خیابان شهید ناظریان واقع در انتهای شهرک مسکن

یزدان پناه

3

5200

انتهای مسکن ورودی خیابان طلا فروش ها جنب کتابخانه عمومی

750 دستگاه

4

11500

انتهای مسکن

انتهای مسکن

5

4300

منشعب از خیابان انتهای مسکن به سمت میدان نیایش

مقابل مجتمع ولایت اندیشه

6

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 5 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوارها

ردیف

84711

طاقبستان

بلوار طاقبستان

1

1258

باغ ابریشم

بلوار باغ ابریشم

2

1874

پیاده رو باغ ابریشم

پیاده رو باغ ابریشم

3

2576

دانشگاه

بلوار دانشگاه

4

5/1729

وسط هوانیروز

بلوار وسط هوانیروز

5

55479

کشمیر ضلع شمالی

بلوار کشمیر ضلع شمالی

6

2627

شهرک ظفر

بلوار شهرک ظفر

7

31937

شهرک ظفر

بلوارهای شهرک ظفر

8

2216

جهاد

بلوار جهاد

9

5/2476

پیاده رو جهاد

پیاده رو جهاد

10

3348

سرباز محمدی

بلوار سرباز محمدی

11

1094

فرعی بابونه

فرعی بابونه

12

2089

فرعی فجر

فرعی فجر

13

8799

گلها

بلوار گلها

14

1386

گلستان

بلوار گلستان

15

2110

بلوار شهید امجدیان

بلوار شهید امجدیان

16

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 5 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوارها

ردیف

4453

شهرک نصر

بلوار شهرک نصر

17

1378

شهرک پرواز

بلوار شهرک پرواز

18

4200

نیایش

بلوار نماز

19

15685

کشمیر

بلوار کشمیر ضلع جنوبی

20

10211

کشمیر

بلوار کشمیر

21

2024

شهید شمشادیان

بلوار شهید شمشادیان

22

1801

چغاکبود

بلوار چغاکبود

23

5/612

باغ ابریشم

سطح شیب دار باغ ابریشم

24

19271

چم بشیر فاز 1

چم بشیر فاز 1

25

26348

چم بشیر فاز 2

چم بشیر فاز 2

26

1715

کارمندان

بلوار کارمندان

27

7917

فرهنگیان

بلوار فرهنگیان

28

1985

فرعی شهید اوینی

فرعی شهید اوینی

29

1415

شهید اوینی

بلوار شهید اوینی

30

9859

شهید صیاد شیرازی

بلوار شهید صیاد شیرازی

31

316

جاده قدیم

رفیوژ جاده قدیم

32

10118

بزرگراه

رفیوژ وسط بزرگراه امام خمینی

33

 

 

 

آمار مثلثی و حاشیه فضای سبز منطقه 5 شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی ها

ردیف

2199

میدان ظفر

مثلثی و حاشیه فضای سبز

1

9524

اطراف پل ولایت

مثلثی و حاشیه فضای سبز

2

2316

اطراف صیاد شیرازی

مثلثی و حاشیه فضای سبز

3

570

زیر دریاچه طاقبستان

مثلثی و حاشیه فضای سبز

4

198

میدان کارمندان

مثلثی و حاشیه فضای سبز

5

584

میدان جوان

مثلثی و حاشیه فضای سبز

6

726

دلتای زیر دریاچه

مثلثی و حاشیه فضای سبز

7

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار فضای سبز متفرقه (پارک جنگلی) منطقه 5

مساحت

آدرس

نام پارک جنگلی

ردیف

5280

ضلع جنوبی بلوار نصر

پارک جنگلی

1

4114

ضلع شمالی بلوار نصر

پارک جنگلی

2

12945

ضلع غربی بلوار نماز

پارک جنگلی

3

45270

ضلع شرقی بلوار نماز

پارک جنگلی

4

18725

کشمیر

پارک جنگلی

5

111833

بلوار طاقبستان

پارک جنگلی

6

3130

اندیشه

پارک جنگلی

7

5550

امتداد میوه فروشها

پارک جنگلی

8

22325

ضلع شمالی بلوار هوانیروز

پارک جنگلی

9

50514

ضلع جنوبی بلوار هوانیروز

پارک جنگلی

10

137

جنب اداره راه و ترابری

پارک جنگلی

11

120500

بلوار طاقبستان کارمندان پشت فروشگاه رفاه

پارک جنگلی(رضوان)

12

 

آمار باغ راه منطقه5

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

12359

بزرگراه امام ضلع غربی

بزرگراه امام ضلع غربی

1

15144

بزرگراه امام ضلع شرقی

بزرگراه امام ضلع شرقی

2

 

 

آمار میادین سطح منطقه 5 شهرداری

مساحت

نام میادین

ردیف

17660

میدان امام

1

2001

میدان معلم

2

8820

میدان نیایش

3

250

میدان سرباز محمدی

4

633

میدان باغ ابریشم

5

1485

میدان ظفر

6

350

میدان طاقبستان(کوهنورد)

7

200

میدان کوثر (انتهای فرهنگیان)

8

1193

میدان جوان

9

346

میدان کارمندان

10

 

 

 

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

503150

شهرک معلم خیابان دهخدا جنوبی

دهخدا

1

2200

بلوار رودکی حد فاصل امام حسین (ع) تا چهارراه رودکی ضلع غربی

حاشیه پایین رودکی

2

3150

تقاطع بلوار رودکی و پرستار

پارک رودکی

3

5434

تعاون ایستگاه 4

نشاط

4

732

شهرک تعاون ایستگاه 3 ضلع غربی

نیایش

5

19520

شهرک معلم-شمال میدان حافظ (دهخدا شمالی)

دانشجو

6

1328

شهرک تعاون ایستگاه 3 ضلع غربی

لادن

7

1497

تعاون ایستگاه 2

نوید

8

11138

شهرک بهداری- خیابان بهداری

قائم

9

18830

بلوار جانبازان

جانبازان

10

2992

شهرک الهیه خیابان کاشانی

شهید لرستانی

11

860

حدفاصل شهرک بهداری و الهیه

پاستور1

12

700

حدفاصل شهرک بهداری و الهیه

پاستور2

13

3053

شهرک الهیه بلوار شاهد کوی صداقت

سعدی

14

945

شهرک تعاون پشت مسجد الزهرا

نرگس

15

 

آمار پارکهای سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

720

تعاون ایستگاه1 کوی مروت

چلچله (مروت)

16

3413

شهرک تعاون خیابان مهر کوی مروتی

نسیم

17

580

شهرک تعاون بلوار تعاون ایستگاه 7

پارک یاسمن

18

1428

شهرک معلم خیابان دهخدا جنوبی

جلال آل احمد

19

6725

شهرک معلم بلوار عطار نیشاپوری

عطار نیشاپوری

20

2485

شهرک تعاون ایستگاه 1 ضلع غربی

پیوند

21

2664

شهرک گلها بلوار گلها

پارک قاصدک

22

4044

شهرک شهید نجفی بلوار قائم

آفتاب

23

1345

تقاطع بلوار ورودی الهیه و بهداری

مثلثی ورودی بهداری

24

9780

بلوار بنشن

بنشن

25

3440

بلوار بنشن

مهر

26

11100

بلوار کمربندی ضلع غربی

صبا

27

38558

بلوار کمربندی ضلع غربی

شبدیز

28

2369

بلوار کمربندی ضلع غربی

نوروزی

29

18000

بلوار کمربندی ضلع غربی

جهان نما

30

 

 

 

آمار پارکهای سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

7595

شهرک معلم بلوار مولوی ضلع غربی

گلنار (مولوی)

31

1725

شهرک معلم بلوار عطار- ضلع شرقی پشت بازار

شباهنگ (خودیاری)

32

2748

بلوار رودکی جنوبی

پارک کوچک رودکی جنوبی

33

1030

شهرک تعاون بلوار تعاون جنب چم بشیر

مثلثی ایستگاه 7جنب چم بشیر

34

3842

بلوار پرستار ضلع جنوبی

چم بشیر

35

880

شهرک تعاون کوی مروتی کوچه منصوری

شهید منصوری

36

672

شهرک معلم بلوار مولوی پشت پارک گلنار

13 آبان

37

265

شهرک الهیه کوچه 15 کاشانی

باغچه کوچه 15 کاشانی

38

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

970

الهیه

قسمت انتهای بلوار الهیه

1

850

الهیه خیابان کاشانی

ابتدای خیابان کاشانی

2

1814

الهیه ورودی

قسمت ابتدای بلوار الهیه تا اولین پیاده رو

3

1815

الهیه

بلوار شهیدان رضایی

4

200

الهیه بلوار جانبازان

بلوار روبه روی پارک جانبازان

5

5560

کمربندی

رفیوژ کمربندی غربی

6

810

الهیه بلوار شاهد

رفیوژ بلوار شاهد

7

6000

الهیه -بنشن

رفیوژ بنشن رضوان مدنی

8

1200

الهیه-شهرک گلها

رفیوژگلها

9

1470

الهیه شهرک نجفی

رفیوژ شهید نجفی

10

1485

الهیه شهرک دادگستری

رفیوژاصلی دادگستری

11

448

الهیه شهرک دادگستری

رفیوژ فرعی شهرک دادگستری

12

96

الهیه شهرک بهداری

رفیوژ پاستور

13

7200

معلم - رودکی

رفیوژبلوار رودکی

14

8000

معلم حافظ

رفیوژ بلوار حافظ

15

 

آمار بلوارها سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

3500

شهرک معلم بلوار مولوی

رفیوژمولوی

16

12200

رودکی به سمت بیمارستان امام رضا

رفیوژپرستار

17

8000

تعاون

رفیوژ تعاون

18

1500

تعاون-جنب هتل ازادگان

رفیوژ جنب بلوار هتل ازادگان

19

9200

جاده سنندج

رفیوژ بلوار کردستان

20

356

الهیه شهرک بهداری

رفیوژ نظامی گنجوی

21

356

رودکی

رفیوژ جنب مجتمع میلاد

22

720

معلم

رفیوژ بلوار فارابی

23

4400

انتهای تعاون 3

بلوار مراد حاصل

24

2050

الهیه شهرک ولایت

بلوار شهرک ولایت

25

7200

میدان امام حسین به سمت لب اب

بلوار شمشادیان

26

2100

معلم

بلوار عطار نیشاپوری

27

210

کمربندی میدان امام حسین

بین پل کمربندی غربی

28

780

کمربندی میدان امام حسین

رفیوز بین لاین های کمربندی

29

1620

کمربندی میدان امام حسین

رفیوز بین دو خیابان غربی کمربندی

30

 

 

 

آمار بلوارها سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام بلوار ها

ردیف

11200

بلوار امام علی ع

رفیوز شمالی باند کندرو بلوار امام علی ع

31

8400

شهرک جانبازان

رفیوژغدیر

32

5600

شهرک تعاون

رفیوژوحدت

33

1300

بلوار شمشادیان

رفیوژجنوبی باند کندرو بلوار امام علی ع

34

1210

بلوار شمشادیان

رفیوژ باند کندرو بلوار شمشادیان

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار لچکی ها و حاشیه فضای سبز سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی ها

ردیف

166

مثلثی روبه روی ناحیه 1 شهرداری (حد شرقی) ابتدای کاشانی

لچکی و حاشیه فضای سبز

1

63

مثلثی حد جنوب ناحیه 1 شهرداری ابتدای کاشانی

لچکی و حاشیه فضای سبز

2

17

مثلثی ابتدای شهرک دادگستری

لچکی و حاشیه فضای سبز

3

92

مثلثی ابتدای خیابان طالقانی (حد شرقی)

لچکی و حاشیه فضای سبز

4

4100

اصلاح هندسی سر الهیه اول الهیه

لچکی و حاشیه فضای سبز

5

450

مثلثی تقاطع غیر هم سطح جانبازان شمال غربی ورودی پل(بنشن)

لچکی و حاشیه فضای سبز

6

250

مثلثی تقاطع غیر هم سطح جانبازان شمال غربی ورودی پل(بنشن)

لچکی و حاشیه فضای سبز

7

1000

مثلثی تقاطع غیر هم سطح جانبازان جنوب غربی ورودی پل(بنشن)

لچکی و حاشیه فضای سبز

8

750

مثلثی تقاطع غیر هم سطح جانبازان جنوب غربی ورودی پل(بنشن)

لچکی و حاشیه فضای سبز

9

7800

مثلثی و دلتا روبه رو کمیته امداد امام خمینی

لچکی و حاشیه فضای سبز

10

11250

مثلثی و دلتا روبه رو شهرک شهید نجفی

لچکی و حاشیه فضای سبز

11

 

 

آمار لچکی ها و حاشیه فضای سبز سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

آدرس

نام لچکی ها

ردیف

610

مثلثی ورودی خیابان وصال شیرازی حد شرقی

لچکی و حاشیه فضای سبز

12

130

مثلثی ورودی خیابان وصال شیرازی حد جنوبی

لچکی و حاشیه فضای سبز

13

182

باغچه ورودی خیابان وصال شیرازی حد غربی

لچکی و حاشیه فضای سبز

14

104

دلتای دور میدان حافظ حد جنوب

لچکی و حاشیه فضای سبز

15

139

دلتای دور میدان حافظ حد شمال

لچکی و حاشیه فضای سبز

16

76

مثلثی ابتدای خیابان بهداری حد شرق

لچکی و حاشیه فضای سبز

17

59

مثلثی ابتدای خیابان بهداری حد غرب

لچکی و حاشیه فضای سبز

18

122

مثلثی جنب بوستان سلامت حاشیه خیابان حد غرب

لچکی و حاشیه فضای سبز

19

292

دلتای بعد از انتهای بلوار شهیدان رضایی حد جنوب (ابتدای شهرک دادگستری)

لچکی و حاشیه فضای سبز

20

508

دلتای بعد از انتهای بلوار شهیدان رضایی حد شمال (ابتدای خیابان کاشانی)

لچکی و حاشیه فضای سبز

21

498

دلتای واقع در حد غرب بلوار رودکی

لچکی و حاشیه فضای سبز

22

2203

دلتای حد فاصل میدان امام حسین و ابتدای رفیوژکردستان

لچکی و حاشیه فضای سبز

23

 

 

 

آمار پارکهای جدید الحداث منطقه 6

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

000/20

سر 56 متری الهیه

سر 56 متری الهیه

1

000/20

جنب قره سو

جهان نما فاز 2

2

7000

24 متری دادگستری

مهر اذین

3

 

پارکهای در دست اقدام منطقه 6

 

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

000/15

جاده کردستان

بوستان امام علی

1

5000

بنشن

تقاطع بنشن

2

12000

چم بشیر

چم بشیر فاز 4

3

20000

چم بشیر

چم بشیر فاز5

4

 

 

 

 

 

آمار میادین سطح منطقه 6 شهرداری

مساحت

نام میادین

ردیف

530

میدان رسالت

1

562

میدان شاهد

2

تخریب گردیده است

میدان الهیه

3

2280

میدان آناهیتا

4

3320

میدان حافظ

5

مقدار زیادی از آن تخریب گردیده.

میدان امام حسین (ع)

6

980

میدان ولایت

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار پارک های سازمان پارکها و فضای سبز

 

مساحت

آدرس

نام پارک ها

ردیف

000/640

طاقبستان جنب اثار باستانی

غربی طاقبستان

1

000/840

جاده قدیم تهران

شرقی طاقبستان

2

000/430

کوهستان

کوهستان

3

48000

شرقی استانداری

شرقی استانداری

4

6038

طاقبستان جنب پارک غربی

جزیره مهر

5

000/50

کمربندی غربی روبه رو بیمارستان سینا

باغ گلها

6

 

 

آمار میدان سازمان پارکها و فضای سبز

مساحت

آدرس

نام میدان

ردیف

110

پارک کوهستان

کوهستان

1

 

تصویر روز

پیوندهای مرتبط

 

اوقات شرعی