کرمانشاه 19:20 جمعه 24/5/1399 صفحه اصلی
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
جستجوی پیشرفته

همه مطالب
آگهی مزایده عمومی ۱۴ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۱/س/۹۹)
کاشت رایگان درختان مثمر و غیر مثمر در منازل و فضای سبز شهری.
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
آگهی تجدید مزایده عمومی ۲۰ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۸/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۷/س/۹۸)
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۴ پیشانی پُل تبلیغاتی) در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۶/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره (۵/س/۹۸)
آبشار سوم پارک کوهستان به همت شهردار،معاونت خدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در حال بهره بردای است.
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۳/س/۹۸)
راه اندازی و احیاء مجدد آبشار شماره ۲ پارک کوهستان (آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان)
بازدید دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه از عملیات راه اندازی مجدد آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان(آبشار شماره ۲) و آغاز به کار عملیات احداث آبشار جدید(آبشار شماره ۳) پارک کوهستان.
برپایی مراسم جشن و سرور (رواق رضوی) در محل پارک شرقی طاق بستان.
نصب و اکران بنرهای دومین جشنواره ملّی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران به میزبانی کرمانشاه.
آگهی مزایده عمومی ۲۰ محل پایه ثابت تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۲/س/۹۸)
نصب بنرهای گرامیداشت سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بر روی پنل های(سازه های) تبلیغاتی سطح شهر.
آگهی مزایده عمومی ۱۴ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۱/س/۹۹)
کاشت رایگان درختان مثمر و غیر مثمر در منازل و فضای سبز شهری.
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
آگهی تجدید مزایده عمومی ۲۰ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۸/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۷/س/۹۸)
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۴ پیشانی پُل تبلیغاتی) در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۶/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره (۵/س/۹۸)
آبشار سوم پارک کوهستان به همت شهردار،معاونت خدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در حال بهره بردای است.
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۳/س/۹۸)
راه اندازی و احیاء مجدد آبشار شماره ۲ پارک کوهستان (آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان)
گروه خبری خبر

خبرگزاری عکس
آگهی مزایده عمومی ۱۴ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۱/س/۹۹)
آگهی مزایده عمومی ۱۴ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۱/س/۹۹)
1399/02/10 - 20:27

خبرگزاری عکس
کاشت رایگان درختان مثمر و غیر مثمر در منازل و فضای سبز شهری.
کاشت رایگان درختان مثمر و غیر مثمر در منازل و فضای سبز شهری.
1398/12/12 - 14:15

عکس
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
1398/11/22 - 19:30

خبرگزاری عکس
آگهی تجدید مزایده عمومی ۲۰ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۸/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی ۲۰ محل بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۸/س/۹۸)
1398/07/20 - 19:30

خبرگزاری عکس
آگهی تجدید مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۷/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۷/س/۹۸)
1398/07/02 - 18:14

خبرگزاری عکس
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۴ پیشانی پُل تبلیغاتی) در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۶/س/۹۸)
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۴ پیشانی پُل تبلیغاتی) در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۶/س/۹۸)
1398/06/25 - 11:22

خبرگزاری عکس
آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره (۵/س/۹۸)
آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره (۵/س/۹۸)
1398/05/28 - 10:25

خبرگزاری عکس
آبشار سوم پارک کوهستان به همت شهردار،معاونت خدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در حال بهره بردای است.
آبشار سوم پارک کوهستان به همت شهردار،معاونت خدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در حال بهره بردای است.
1398/04/27 - 23:33

خبرگزاری عکس
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۳/س/۹۸)
آگهی مزایده عمومی ۷ محل پل عابرپیاده (۱۳ پیشانی پُل) تبلیغاتی در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۳/س/۹۸)
1398/04/25 - 11:15

خبرگزاری عکس
راه اندازی و احیاء مجدد آبشار شماره ۲ پارک کوهستان (آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان)
راه اندازی و احیاء مجدد آبشار شماره ۲ پارک کوهستان (آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان)
1398/04/19 - 23:22

خبرگزاری عکس
بازدید دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه از عملیات راه اندازی مجدد آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان(آبشار شماره ۲) و آغاز به کار عملیات احداث آبشار جدید(آبشار شماره ۳) پارک کوهستان.
بازدید دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه از عملیات راه اندازی مجدد آبشار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان(آبشار شماره ۲) و آغاز به کار عملیات احداث آبشار جدید(آبشار شماره ۳) پارک کوهستان.
1398/04/19 - 00:10

خبرگزاری عکس
برپایی مراسم جشن و سرور (رواق رضوی) در محل پارک شرقی طاق بستان.
برپایی مراسم جشن و سرور (رواق رضوی) در محل پارک شرقی طاق بستان.
1398/04/16 - 10:57

خبرگزاری عکس
نصب و اکران بنرهای دومین جشنواره ملّی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران به میزبانی کرمانشاه.
نصب و اکران بنرهای دومین جشنواره ملّی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران به میزبانی کرمانشاه.
1398/04/16 - 00:04

خبرگزاری عکس
آگهی مزایده عمومی ۲۰ محل پایه ثابت تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۲/س/۹۸)
آگهی مزایده عمومی ۲۰ محل پایه ثابت تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر کرمانشاه به شماره (۲/س/۹۸)
1398/04/13 - 22:47

خبرگزاری عکس
نصب بنرهای گرامیداشت سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بر روی پنل های(سازه های) تبلیغاتی سطح شهر.
نصب بنرهای گرامیداشت سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بر روی پنل های(سازه های) تبلیغاتی سطح شهر.
1398/03/13 - 18:17

خبرگزاری عکس
حضور مدیرعامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در راهپیمایی روز جهانی قدس.
حضور مدیرعامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در راهپیمایی روز جهانی قدس.
1398/03/10 - 10:22

خبرگزاری عکس
سم پاشی با استفاده از قارچ کش کاربندازیم جهت از بین بردن و مبارزه با سفیدک سطحی درختچه های شمشاد و گل رز.
سم پاشی با استفاده از قارچ کش کاربندازیم جهت از بین بردن و مبارزه با سفیدک سطحی درختچه های شمشاد و گل رز.
1398/03/05 - 18:17

خبرگزاری عکس
عملیات سنگ فرش قسمت داخلی پارک کوهستان جنب پارکینگ پارک کوهستان.
عملیات سنگ فرش قسمت داخلی پارک کوهستان جنب پارکینگ پارک کوهستان.
1398/03/04 - 19:04

خبرگزاری عکس
شروع به کار عملیات آسفالت و لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
شروع به کار عملیات آسفالت و لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
1398/03/04 - 18:57

عکس
عملیات سنگ فرش مسیر پیاده رو اصلی پارک غربی به سمت پارک کوهستان.
عملیات سنگ فرش مسیر پیاده رو اصلی پارک غربی به سمت پارک کوهستان.
1398/03/02 - 18:45

خبرگزاری عکس
چمن زنی و حاشیه زنی سطح پارک شرقی توسط واحد فضای سبز سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
چمن زنی و حاشیه زنی سطح پارک شرقی توسط واحد فضای سبز سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
1398/03/01 - 18:26

خبرگزاری عکس
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
1398/02/17 - 13:25

خبرگزاری عکس
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
1398/02/10 - 23:30

خبرگزاری عکس
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
1398/01/23 - 20:57

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
1398/01/05 - 00:30

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
1398/01/04 - 00:25

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
1398/01/04 - 00:19

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
1398/01/03 - 00:15

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
1398/01/03 - 00:07

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
1398/01/02 - 00:02

خبرگزاری عکس
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
1398/01/01 - 23:50

خبرگزاری عکس
توزیع رایگان نهال میوه توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در محل درب مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه بین شهروندان و نمازگزارن.
توزیع رایگان نهال میوه توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در محل درب مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه بین شهروندان و نمازگزارن.
1397/12/24 - 21:56

خبرگزاری عکس
برگزای مراسم جشن بزرگ درختکاری به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
برگزای مراسم جشن بزرگ درختکاری به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
1397/12/24 - 21:45

خبرگزاری عکس
نورپردازی درختان مسیر ورودی و اجرای تونل نوری درب ورودی سازمان.
نورپردازی درختان مسیر ورودی و اجرای تونل نوری درب ورودی سازمان.
1397/12/22 - 11:10

خبرگزاری عکس
سنگ فرش و ترمیم پیاده رو معبر اصلی پارک شرقی طاق بستان.
سنگ فرش و ترمیم پیاده رو معبر اصلی پارک شرقی طاق بستان.
1397/12/20 - 10:53

خبرگزاری عکس
تولید،قلمه گیری و قلمه زنی بیش از ۲۲ هزار انواع درختچه ها و گل های زینتی در گلخانه پارک شرقی.
تولید،قلمه گیری و قلمه زنی بیش از ۲۲ هزار انواع درختچه ها و گل های زینتی در گلخانه پارک شرقی.
1397/12/18 - 21:40

خبرگزاری عکس
توزیع نهال رایگان توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری به مناسبت روز درختکاری.
توزیع نهال رایگان توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری به مناسبت روز درختکاری.
1397/12/15 - 21:01

خبرگزاری عکس
محل های توزیع نهال رایگان در سطح شهر به مناسبت روز درختکاری
محل های توزیع نهال رایگان در سطح شهر به مناسبت روز درختکاری
1397/12/10 - 08:10

خبرگزاری عکس
انجام عملیات محلول پاشی درختان نارون با روغن زمستانه وُلک در سطح پارک های شرقی، غربی و کوهستان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه.
انجام عملیات محلول پاشی درختان نارون با روغن زمستانه وُلک در سطح پارک های شرقی، غربی و کوهستان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه.
1397/12/08 - 22:06

خبرگزاری عکس
نصب پیام های شهروندی بر روی تابلوهای پایه کوتاه سطح پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
نصب پیام های شهروندی بر روی تابلوهای پایه کوتاه سطح پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
1397/12/03 - 10:56

خبرگزاری عکس
ترمیم و بازسازی دیواره ی پارکینگ پارک کوهستان طاق بستان.
ترمیم و بازسازی دیواره ی پارکینگ پارک کوهستان طاق بستان.
1397/12/01 - 22:49

خبرگزاری عکس
تعمیر و بازسازی جایگاه های نماز سطح پارک شرقی طاق بستان.
تعمیر و بازسازی جایگاه های نماز سطح پارک شرقی طاق بستان.
1397/11/23 - 22:37

خبرگزاری عکس
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
1397/11/22 - 08:12

خبرگزاری عکس
نصب بنر های گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام فاطمیه بر روی بیلبورد های سطح شهر .
نصب بنر های گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام فاطمیه بر روی بیلبورد های سطح شهر .
1397/11/12 - 08:14

خبرگزاری عکس
طرح تکریم ارباب رجوع، ملاقات مردمی (دوشنبه هر هفته)
طرح تکریم ارباب رجوع، ملاقات مردمی (دوشنبه هر هفته)
1397/11/08 - 08:13

خبرگزاری عکس
بازدید شهردار از پروژه ی پارک جنگلی سراب قنبر
بازدید شهردار از پروژه ی پارک جنگلی سراب قنبر
1397/10/18 - 08:16

خبرگزاری عکس
برگزاری کلاس های آموزشی هرس اصولی درختان به اهتمام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری.
برگزاری کلاس های آموزشی هرس اصولی درختان به اهتمام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری.
1397/10/12 - 08:17

خبرگزاری عکس
آغاز به کار هرس اصولی درختان در سطح شهر کرمانشاه.
آغاز به کار هرس اصولی درختان در سطح شهر کرمانشاه.
1397/10/11 - 08:24

خبرگزاری عکس
اطلاعیه: برای اولین بار هرس اصولی و فرم دهی درختان در سطح شهر آغاز می شود
اطلاعیه: برای اولین بار هرس اصولی و فرم دهی درختان در سطح شهر آغاز می شود
1397/10/09 - 08:25

خبرگزاری عکس
نصب بنر های حفاظت از درختان وفضای سبز بر روی بیلبورد های سطح شهر
نصب بنر های حفاظت از درختان وفضای سبز بر روی بیلبورد های سطح شهر
1397/10/05 - 08:27

12

 
 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|