کرمانشاه 10:11 سه شنبه 31/2/1398 صفحه اصلی
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
جستجوی پیشرفته

همه مطالب
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
توزیع رایگان نهال میوه توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در محل درب مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه بین شهروندان و نمازگزارن.
برگزای مراسم جشن بزرگ درختکاری به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
نورپردازی درختان مسیر ورودی و اجرای تونل نوری درب ورودی سازمان.
سنگ فرش و ترمیم پیاده رو معبر اصلی پارک شرقی طاق بستان.
تولید،قلمه گیری و قلمه زنی بیش از ۲۲ هزار انواع درختچه ها و گل های زینتی در گلخانه پارک شرقی.
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
گروه خبری خبر

خبرگزاری عکس
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
شروع به کار عملیات کاترزنی و برش آسفالت جهت لکه گیری معابر اصلی سطح پارک شرقی.
1398/02/17 - 13:25

خبرگزاری عکس
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
جلسه استانداردسازی وسایل بازی کودکان(استاندارد ساخت،نصب و بهره برداری) در محل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.
1398/02/10 - 23:30

خبرگزاری عکس
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
مراسم جشن اعیاد شعبانیه در محل آمفی تئاتر روباز پارک کوهستان برگزار شد.
1398/01/23 - 20:57

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی سفره هفت سین نوروزی در محل پارک غربی طاق بستان)
1398/01/05 - 00:30

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (گُلکاری های متنوع در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
1398/01/04 - 00:25

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
طرح استقبال از بهار (طراحی، ساخت و اجرای کلبه ها ی چوبی در اشکال مختلف)
1398/01/04 - 00:19

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (نصب بنرهای مسیریاب در سطح پارک های شرقی،غربی و کوهستان طاق بستان)
1398/01/03 - 00:15

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (برپایی،اجرا و ساماندهی کمپ مسافرین نوروزی در پارک شرقی طاق بستان)
1398/01/03 - 00:07

خبرگزاری عکس
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
طرح استقبال از بهار (رنگ آمیزی و طراحی پله های خیابان پشت فانفار طاق بستان)
1398/01/02 - 00:02

خبرگزاری عکس
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
نصب بنرهای اطلاع رسانی کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران.
1398/01/01 - 23:50

خبرگزاری عکس
توزیع رایگان نهال میوه توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در محل درب مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه بین شهروندان و نمازگزارن.
توزیع رایگان نهال میوه توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری در محل درب مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه بین شهروندان و نمازگزارن.
1397/12/24 - 21:56

خبرگزاری عکس
برگزای مراسم جشن بزرگ درختکاری به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
برگزای مراسم جشن بزرگ درختکاری به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری.
1397/12/24 - 21:45

خبرگزاری عکس
نورپردازی درختان مسیر ورودی و اجرای تونل نوری درب ورودی سازمان.
نورپردازی درختان مسیر ورودی و اجرای تونل نوری درب ورودی سازمان.
1397/12/22 - 11:10

خبرگزاری عکس
سنگ فرش و ترمیم پیاده رو معبر اصلی پارک شرقی طاق بستان.
سنگ فرش و ترمیم پیاده رو معبر اصلی پارک شرقی طاق بستان.
1397/12/20 - 10:53

خبرگزاری عکس
تولید،قلمه گیری و قلمه زنی بیش از ۲۲ هزار انواع درختچه ها و گل های زینتی در گلخانه پارک شرقی.
تولید،قلمه گیری و قلمه زنی بیش از ۲۲ هزار انواع درختچه ها و گل های زینتی در گلخانه پارک شرقی.
1397/12/18 - 21:40

خبرگزاری عکس
توزیع نهال رایگان توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری به مناسبت روز درختکاری.
توزیع نهال رایگان توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری به مناسبت روز درختکاری.
1397/12/15 - 21:01

خبرگزاری عکس
محل های توزیع نهال رایگان در سطح شهر به مناسبت روز درختکاری
محل های توزیع نهال رایگان در سطح شهر به مناسبت روز درختکاری
1397/12/10 - 08:10

خبرگزاری عکس
انجام عملیات محلول پاشی درختان نارون با روغن زمستانه وُلک در سطح پارک های شرقی، غربی و کوهستان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه.
انجام عملیات محلول پاشی درختان نارون با روغن زمستانه وُلک در سطح پارک های شرقی، غربی و کوهستان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه.
1397/12/08 - 22:06

خبرگزاری عکس
نصب پیام های شهروندی بر روی تابلوهای پایه کوتاه سطح پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
نصب پیام های شهروندی بر روی تابلوهای پایه کوتاه سطح پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
1397/12/03 - 10:56

خبرگزاری عکس
ترمیم و بازسازی دیواره ی پارکینگ پارک کوهستان طاق بستان.
ترمیم و بازسازی دیواره ی پارکینگ پارک کوهستان طاق بستان.
1397/12/01 - 22:49

خبرگزاری عکس
تعمیر و بازسازی جایگاه های نماز سطح پارک شرقی طاق بستان.
تعمیر و بازسازی جایگاه های نماز سطح پارک شرقی طاق بستان.
1397/11/23 - 22:37

خبرگزاری عکس
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
حضور مدیر عامل و پرسنل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در راهپیمایی ۲۲ بهمن.
1397/11/22 - 08:12

خبرگزاری عکس
نصب بنر های گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام فاطمیه بر روی بیلبورد های سطح شهر .
نصب بنر های گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت ایام فاطمیه بر روی بیلبورد های سطح شهر .
1397/11/12 - 08:14

خبرگزاری عکس
طرح تکریم ارباب رجوع، ملاقات مردمی (دوشنبه هر هفته)
طرح تکریم ارباب رجوع، ملاقات مردمی (دوشنبه هر هفته)
1397/11/08 - 08:13

خبرگزاری عکس
بازدید شهردار از پروژه ی پارک جنگلی سراب قنبر
بازدید شهردار از پروژه ی پارک جنگلی سراب قنبر
1397/10/18 - 08:16

خبرگزاری عکس
برگزاری کلاس های آموزشی هرس اصولی درختان به اهتمام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری.
برگزاری کلاس های آموزشی هرس اصولی درختان به اهتمام سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری.
1397/10/12 - 08:17

خبرگزاری عکس
آغاز به کار هرس اصولی درختان در سطح شهر کرمانشاه.
آغاز به کار هرس اصولی درختان در سطح شهر کرمانشاه.
1397/10/11 - 08:24

خبرگزاری عکس
اطلاعیه: برای اولین بار هرس اصولی و فرم دهی درختان در سطح شهر آغاز می شود
اطلاعیه: برای اولین بار هرس اصولی و فرم دهی درختان در سطح شهر آغاز می شود
1397/10/09 - 08:25

خبرگزاری عکس
نصب بنر های حفاظت از درختان وفضای سبز بر روی بیلبورد های سطح شهر
نصب بنر های حفاظت از درختان وفضای سبز بر روی بیلبورد های سطح شهر
1397/10/05 - 08:27

خبرگزاری عکس
اکیپ اجرائی جمع آوری بذر و قلمه زنی درختان و گل های زینتی در سطح شهر
اکیپ اجرائی جمع آوری بذر و قلمه زنی درختان و گل های زینتی در سطح شهر
1397/09/25 - 08:29

خبرگزاری عکس
تجهیز نمازخانه های سطح پارک های کوهستان، غربی و شرقی طاق بستان.
تجهیز نمازخانه های سطح پارک های کوهستان، غربی و شرقی طاق بستان.
1397/09/15 - 08:31

خبرگزاری عکس
غبارروبی مزار شهدای گمنام پارک کوهستان.
غبارروبی مزار شهدای گمنام پارک کوهستان.
1397/09/06 - 08:33

خبرگزاری / دوشنبه, 05 آذر,1397 / دسته ها: اخبار عکس
نصب بنر های گرامیداشت هفته بسیج بر روی بیلبورد های سطح شهر
نصب بنر های گرامیداشت هفته بسیج بر روی بیلبورد های سطح شهر
1397/09/05 - 08:34

خبرگزاری عکس
طراحی مسیرهای برگ ریزن پاییزی در پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
طراحی مسیرهای برگ ریزن پاییزی در پارک های شرقی و غربی طاق بستان.
1397/09/01 - 20:57

خبرگزاری عکس
حضور مدیرعامل و پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری در راهپیمایی ۱۳ آبان.
حضور مدیرعامل و پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری در راهپیمایی ۱۳ آبان
1397/08/13 - 22:28


 
 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|